กวีนิพนธ์

ในโลกฝัน (ตัวอย่าง)

ในโลกฝัน (ตัวอย่าง)

บทกวีให้อ่านฟรี "คนเราสามารถหลบจากชีวิตจริงเข้าสู่ในโลกฝัน และพบว่ามีใครคนหนึ่งร่วมฝันไปกับเราด้วย ทำให้ในโลกฝันของเราอบอุ่นมีชีวิตชีวา มีความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น"
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน