กวีนิพนธ์

เขียนถึงดาว

เขียนถึงดาว

ความรู้สึกห่วงใยใครคนหนึ่ง ความคิดถึงซึ่งคงส่งไม่ถึง ความอาทรลึกล้ำในคำนึง คือถ้อยคำรำพึง เขียนถึงดาว
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน