สุขภาพและความงาม

การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2554

การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2554

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ทำแท้งที่ปลอดภัย ทราบแบบแผนของการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำแท้ง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน