สุขภาพและความงาม

สถิติการคลอดขอลงแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

สถิติการคลอดขอลงแม่วัยรุ่นประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

ผู้แต่ง: อนามัยบุ๊ค
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2554 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากการแท้งเอง ทำแท้ง หรือถูกทำให้แท้งทุกคน ทุกกลุ่มอายุ และทุกช่วงอายุครรภ์ ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 13 จังหวัด
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน