นิตยสาร

สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2560

สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2560

ผู้แต่ง: ทีมข่าว TCIJ
เข้าสู่ปีที่ 2 แล้วที่ TCIJ ได้นำเอาข่าวต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแปลและเรียบเรียงเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่าน ผ่านทางเว็บไซต์ TCIJ ทุก ๆ วัน ทั้งนี้เรามีความคาดหวังอยู่สองประการด้วยกัน ประการแรก TCIJ เห็นว่าเรารับรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านน้อยมากโดยเฉพาะประเด็นที่ไกลตัว และไม่เป็นที่นิยมมากนักในสื่อกระแสหลักไทย เช่นปัญหาแรงงานข้ามชาติ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในอาเซียนความเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT และอีกหลายประเด็นที่น่าจะถูกนำเสนอ ประการที่สองนอกเหนือไปจากการเปิดพื้นที่ให้กับข่าวสารในอาเซียนที่ไม่ถูกนำเสนอในกระแสหลักแล้วTCIJคิดว่าข่าวสารเหล่านี้มีพลังที่อาจสลายเส้นแบ่งพรมแดนของความไม่รู้ระหว่าง ‘เรา’ กับ ‘เขา’ ที่เป็นชาวอุษาคเนย์เหมือนกันลงได้ ไม่มากก็น้อย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน