เทคโนโลยีสารสนเทศ

Analyze Innovation for DIY , Ep2-อุปกรณ์ตรวจเช็คการใช้งานของแบตเตอรี่

Analyze Innovation for DIY , Ep2-อุปกรณ์ตรวจเช็คการใช้งานของแบตเตอรี่

อธิบายโครงสร้างกลไกการทำงานของนวัตกรรมต่างๆในรูปแบบของแผนผังประกอบกับคำอธิบายจากการวิเคราะห์ของผู้เขียน รวมทั้งแสดงตัวอย่างชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่สำคัญที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะลงมือประดิษฐ์ด้วยตัวเองแบบ DIY (Do It Yourself) ตลอดจนคนที่อยากจะดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทาง
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน