เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน กพ 56

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับเดือน กพ 56

งานสมองไหลกลับ สวทช. ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี. เนื้อหาในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประกอบด้วย - พันธสัญญาของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก - ความมุ่งมั่นของทั้งรัฐบาลต่อการเจริญเติบโดแบบครบวงจรของผู้ประกอบการ - FDA เสนอระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารและความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตร - เชื้อเพลิงชีวภาพอาจไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่คิด - อันตรายของโปรตีนต่อโรคพาร์กินสัน - PCAST ทบทวนการประเมินเครือข่ายและ R&D ด้าน Info Tech - บริษัท OriginOil สามารถกำจัดแบคทีเรียออกจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสาหร่ายได้ถึงร้อยละ 99 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ - การประชุมคณะกรรมการสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ณ สถานเอก
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน