เทคนิควิทยาศาสตร์

ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาวในประเทศไทย ปี 2557

ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาวในประเทศไทย ปี 2557

ท้องฟ้าจำลองและหอดูดาวในประเทศไทย ปี 2557 โดย พงศธร กิจเวช (อัฐ) สถานีหางดง เชียงใหม่ พิมพ์ครั้งแรก 1 ธันวาคม 2557 จำนวน 88 หน้า
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน