หนังสือเสียง

ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ

ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ

ผู้แต่ง: ศธ.
หนังสือเสียงตามอัธยาศัยขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณหมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน

ตอนที่ 1 เบิ่งขอนแก่น

ตอนที่ 2 เมืองเสียงแคนดอกคูน

ตอนที่ 3 ทวยเทิดทูนท่องอดีตกาล

ตอนที่ 4 หมอลำขานกานท์กวีแก้ว

ตอนที่ 5 วาววับแววแพรวแพรไทย

ตอนที่ 6 ไพรภูเวียงแว่วเสียงคำรน

ตอนที่ 7 ชื่นกมลยลทั่วแคว้น

ตอนที่ 8 แก่นไตรรัตน์วัดหนองแวง

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน