ศาสนาและปรัชญา

สันตุสสโกวาท

สันตุสสโกวาท

หนังสือ สันตุสสโกวาท เล่มนี้เป็นคำสอนแห่ง สัจธรรมอันแท้จริง มีค่าในการจดจำ และนำไปปฏิบัติ โดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้นำหลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งนิทานชาดก มาถ่ายทอดสั่งสอนในแต่ละวัน คณะผู้จัดทำจึงมีความ ปรารถนาที่จะนำคำสอนเหล่านั้นมาเรียบเรียง ให้มีความ กระชับเข้าใจง่าย เหมาะแก่การอ่านสำหรับทุกเพศทุกวัย
ดาวน์โหลดไฟล์

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน