หนังสือเสียง

ธรรมะดับร้อน

ธรรมะดับร้อน

ผู้แต่ง: ว.วชิรเมธี
หนังสือเสียงตามอัธยาศัยธรรมะดับร้อนหมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ตอนที่ 1 ทรงชนะพญามารด้วยปรีชาญาณ

ตอนที่ 2 ทรงชนะพญามารด้วยพุทธวิธี

ตอนที่ 3 ทรงชนะพญาช้างนาฬาคิรี

ตอนที่ 4 ทรงชนะมหาโจรองคุลิมาล

ตอนที่ 5 ทรงชนะแผนนารีพิฆาต

ตอนที่ 6 ทรงชนะสัจจกปราชญ์ผู้มืดบอด

ตอนที่ 7 ทรงชนะพญานาคผู้ทรงฤทธิ์

ตอนที่ 8 ทรงชนะพกพรหม

ตอนที่ 9 ภาคผนวก

ความคิดเห็น

หนังสือประเภทเดียวกัน